Verkoopvoorwaarden

Op alle transacties  zijn de verkoopvoorwaarden van Anthos van toepassing, die wij u éénmaal per jaar toesturen.

Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk door beide partijen overeengekomen.