Villkor för användning

På alla transaktioner gäller Anthos försäljningsvillkor. En gång om året skickar vi dessa till dig.

Eventuella villkor från motparten avvisas bestämt, om inte båda parterna skriftligen kommit överens om annat.